PRIVACY POLICY

Stichting Festival Xperience is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Festival Xperience is te bereiken via info@festivalxperience.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Festival Xperience verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Stichting Festival Xperience.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Festival Xperience verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Festival Xperience neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Festival Xperience) tussen zit. Stichting Festival Xperience gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Festival Xperience bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Festival Xperience verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Festival Xperience gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Festival Xperience en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Stichting Festival Xperience.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Festival Xperience wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Festival Xperience neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Stichting Festival Xperience.nl

 

Privacy Policy – English
Stichting Festival Xperience understands and respects the need for the privacy of its users. To keep you informed of our privacy policies, we have provided this document disclosing Stichting Festival Xperience’ intent, purpose and use of possibly private information, and detailing the methods of gathering of such information.

Visitors to Stichting Festival Xperience and it’s sites are not subject to involuntary information disclosure of any kind, other than those intrinsic to the operation of the site and the World Wide Web in general. Certain operations and features on Stichting Festival Xperience may require the use of cookies and/or the propagation of session information. These cookies and sessions facilitate the visitor’s experience at Stichting Festival Xperience, but do not represent any other security or privacy concern outside of isolated, per visit session identification and/or recurring sessions for the purpose of storing and maintaining user submitted site preferences.

Stichting Festival Xperience and it’s sites does not collect private information from its users without their knowledge. Generally, users who come to Stichting Festival Xperience and it’s sites are not required to disclose personal or private information. However, some special services such as forums and member content may require registration in order to allow full access to features. Further, Stichting Festival Xperience encourages users to provide cursory private and/or personal information to build the community aspect of the site, and to obtain basic group demographics data for statistical analysis. Stichting Festival Xperience does NOT sell, lease or rent to third parties, any private information linkable to a particular user and gathered through the registration process, without express consent from its users as indicated through information forms that users voluntarily fill out.

From time to time, Stichting Festival Xperience and it’s sites may offer incentives to users in the form of contests, prizes, and giveaways, and request that users fill out surveys or questionnaires to qualify for participation in these special promotions. Unless explicitly indicated, information from these surveys, and questionnaires are used in group demographics studies and for better audience targeting – surveys and questionnaires related to contests may be subject to third party marketing companies. If you do not want your information subject to third party companies, do not fill out the contest surveys.

Stichting Festival Xperience will take reasonable precautionary measures to protect and safeguard all information gathered from its users for membership purposes. Stichting Festival Xperience does not, however, take any responsibility for any breach of security, accidental disclosure, theft, or tampering of its users’ information.

Third Party Advertising
Stichting Festival Xperience may use other third-party advertising companies to serve ads when you visit our Web site. These companies may use information (including your name, address, email address or telephone number) about your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements on this site and other sites about goods and services that may be of interest to you. While Stichting Festival Xperience will make our best efforts to eliminate or minimize the usage of your information to these companies, please use discretion when giving your information to any advertisements.

Third Party Cookies
In the course of serving advertisements to Stichting Festival Xperience, our third-party advertisers may place or recognize a unique “cookies” on your browser.

KVK: 63244748
IBAN: NL43INGB0006873539
BTW: NL855153088B01